Haliponitoiminta ja elämysratsastus.  Mielekästä ja turvallista vapaa-ajan toimintaa kuntouttavasta näkökulmasta

 

Elämysratsastuksen ja haliponitoiminnan tavoitteena on kohentaa asiakkaan elämänlaatua, tarjota mielekästä stukturoitua toimintaa ja luoda positiivisia tunnekokemuksia suhteessa omaan itseen. Hevosavusteisen toiminnan kulmakiviä ovat  toiminnallisuus, yhteisöllisyys ja osallistuminen, sekä voimaantumisen kokemus. Hevosavusteinen toiminta soveltuu vuorovaikutus- ja tunnetaitojen vahvistamiseen, fyysisten sekä psykososiaalisten taitojen harjoitteluun sekä arjen kaaoksen hallintakeinojen löytymiseen.  Tavoitteena on asiakkaan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi ja eheytyminen sekä arjen rikastuttaminen eläinavusteisesti.

 

Hevosavusteisen toiminnan avulla voidaan parantaa ihmisen elämänlaatua, vahvistaa itsetuntoa ja helpottaa sosiaalisen kanssakäymisen pulmia. Hevosten kanssa jokainen ihminen on sosiaalisesti samalla lähtöviivalla, tasavertaisena, hevosen selässä jokaisella yksilöllä on yhtä monta toimivaa jalkaa ja kättä. Tunnetaitojen kehittämisessä ja tunteiden hallitsemisen opettajana hevonen on ylivoiminen, hevonen toimii ihmiselle peilinä reagoiden samalla tavalla kuin hoitajansa: hermostunut hoitaja hermostuttaa hevosen, mutta rauhoittuessaan ihminen rauhoittaa myös eläimen. Hevonen tarjoaa ihmiselle kumppanuutta ilman ennakkoluuloja ja –odotuksia.  Eläimen kanssa toimiessa itsetunto kohenee, kokemus hallinnasta nostaa oman itsen arvostusta.  Lisäksi hevosavusteisen toiminnan on todettu vähentävän stressiä, alentavan verenpainetta ja kohottavan sekä kuntoa että terveyttä. (Hevoset ja kunta- rajapintoja)

 

Elämysratsastus toteutetaan poni- tai hevosavusteisesti. Käytössäni on sekä pieni, kokenut ja rauhallinen Olga-poni (säkä 85cm), kantokyky on n 40kg, että tarpeen mukaan isompi poni jonka kantokyky on 70kg.   Elämysratsastus on turvallista toteuttaa jopa ihan pienimmille ratsastajille, avustaja tarvitaan joko toiselle tai molemmille puolille asiakkaan tarpeiden mukaan. Elämysratsastusta on mahdollisuus toteuttaa asiakkaan kotona/asumis- tai kuntoutusyksikössä ilman matka-aikaan varattua henkilökuntaresurssia ja kyyditsemisjärjestelyjä. Toiminnan tarjoaja vastaa ponien kuljettamisesta ja huollosta.